IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Geografická olympiáda / 48. ročník GO, 2019/2020 / Medzinárodné kolo

Medzinárodné kolo

Medzinárodná geografická olympiáda, 11. – 17. 8. 2020, Istanbul, Turecko:

Podrobnejšie informácie o Medzinárodnej geografickej olympiáde nájdete na www.igeo2020.org.

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov