IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Geografická olympiáda / Archív / Archív úloh a autorských riešení

Archív úloh a autorských riešení

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujmecov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

34. ročník, 2005/2006

Okresné kolo GO pre ZŠ a OGY (maďarská verzia):

Krajské kolo GO pre ZŠ a OGY:

Krajské kolo GO pre SŠ:

Celoštátne kolo GO pre ZŠ a OGY:

Celoštátne kolo GO pre SŠ:

33. ročník, 2004/2005

Okresné kolo GO pre ZŠ a OGY:

 • 5. ročník a prima - monotematická a teoretická časť - úlohy a riešenia
 • 5. ročník a prima - praktická časť - úlohy a riešenia
 • 6. ročník - monotematická a teoretická časť - úlohy a riešenia
 • 6. ročník - praktická časť - úlohy a riešenia
 • 7. ročník - monotematická a teoretická časť - úlohy a riešenia
 • 7. ročník - praktická časť - úlohy a riešenia
 • 8. ročník a kvarta - monotematická a teoretická časť - úlohy a riešenia
 • 8. ročník a kvarta - praktická časť - úlohy a riešenia
 • 9. ročník - monotematická a teoretická časť - úlohy a riešenia
 • 9. ročník - praktická časť - úlohy a riešenia
 • sekunda - monotematická a teoretická časť - úlohy a riešenia
 • sekunda - praktická časť - úlohy a riešenia
 • tercia - monotematická a teoretická časť - úlohy a riešenia
 • tercia - praktická časť - úlohy a riešenia

Okresné kolo GO pre ZŠ a OGY (maďarská verzia):

 • 5. ročník a prima - monotematická a teoretická časť - úlohy a riešenia
 • 5. ročník a prima - praktická časť - úlohy a riešenia
 • 6. ročník - monotematická a teoretická časť - úlohy a riešenia
 • 6. ročník - praktická časť - úlohy a riešenia
 • 7. ročník - monotematická a teoretická časť - úlohy a riešenia
 • 7. ročník - praktická časť - úlohy a riešenia
 • 8. ročník a kvarta - monotematická a teoretická časť - úlohy a riešenia
 • 8. ročník a kvarta - praktická časť - úlohy a riešenia
 • 9. ročník - monotematická a teoretická časť - úlohy a riešenia
 • 9. ročník - praktická časť - úlohy a riešenia
 • sekunda - monotematická a teoretická časť - úlohy a riešenia
 • sekunda - praktická časť - úlohy a riešenia
 • tercia - monotematická a teoretická časť - úlohy a riešenia
 • tercia - praktická časť - úlohy a riešenia

Krajské kolo GO pre ZŠ a OGY:

 • 6. ročník - monotematická a teoretická časť - úlohy a riešenia
 • 6. ročník - praktická časť - úlohy a riešenia
 • 7. ročník - monotematická a teoreticka časť - úlohy a riešenia
 • 7. ročník - praktická časť - úlohy a riešenia
 • 8. ročník a kvarta - monotematická a teoretická časť - úlohy a riešenia
 • 8. ročník a kvarta - praktická časť - úlohy a riešenia
 • 9. ročník - monotematická a teoretická časť - úlohy a riešenia
 • 9. ročník - praktická časť - úlohy a riešenia
 • sekunda - monotematická a teoretická časť - úlohy a riešenia
 • sekunda - praktická časť - úlohy a riešenia
 • tercia - monotematická a teoretická časť - úlohy a riešenia
 • tercia - praktická časť - úlohy a riešenia

Krajské kolo GO pre SŠ:

 • 1. ročník gymnázií - úlohy a riešenia
 • 2. a 3. ročník gymnázií - úlohy a riešenia
 • 4. ročník gymnázií - úlohy a riešenia
 • obchodné kadémie - úlohy a riešenia
 • hotelové akadémie - úlohy a riešenia
 • SŠ bez vyučovania geografie - úlohy a riešenia

Celoštátne kolo GO pre ZŠ a OGY:

 • 7. ročník - monotematická a teoreticka časť - úlohy a riešenia
 • 7. ročník - praktická časť - úlohy a riešenia
 • 8. ročník a kvarta - monotematická a teoretická časť - úlohy a riešenia
 • 8. ročník a kvarta - praktická časť - úlohy a riešenia
 • 9. ročník - monotematická a teoretická časť - úlohy a riešenia
 • 9. ročník - praktická časť - úlohy a riešenia
 • tercia - monotematická a teoretická časť - úlohy a riešenia
 • tercia - praktická časť - úlohy a riešenia

Celoštátne kolo GO pre SŠ:

 • 1. ročník gymnázií - úlohy a riešenia
 • 2. a 3. ročník gymnázií - úlohy a riešenia
 • 4. ročník gymnázií - úlohy a riešenia
 • SŠ bez vyučovania geografie - úlohy a riešenia

32. ročník, 2003/2004

 • 5. ročník a prima - monotematická a teoretická časť - úlohy a riešenia
 • 5. ročník a prima - praktická časť - úlohy a riešenia
 • 6. ročník - monotematická a teoretická časť - úlohy a riešenia
 • 6. ročník - praktická časť - úlohy a riešenia
 • 7. ročník - monotematická a teoretická časť - úlohy a riešenia
 • 7. ročník - praktická časť - úlohy a riešenia
 • 8. ročník a kvarta - monotematická a teoretická časť - úlohy a riešenia
 • 8. ročník a kvarta - praktická časť - úlohy a riešenia
 • 9. ročník - monotematická a teoretická časť - úlohy a riešenia
 • 9. ročník - praktická časť - úlohy a riešenia
 • sekunda - monotematická a teoretická časť - úlohy a riešenia
 • sekunda - praktická časť - úlohy a riešenia
 • tercia - monotematická a teoretická časť - úlohy a riešenia
 • tercia - praktická časť - úlohy a riešenia

Okresné kolo GO pre ZŠ a OGY (maďarská verzia):

 • 5. ročník a prima - monotematická a teoretická časť - úlohy a riešenia
 • 5. ročník a prima - praktická časť - úlohy a riešenia
 • 6. ročník - monotematická a teoretická časť - úlohy a riešenia
 • 6. ročník - praktická časť - úlohy a riešenia
 • 7. ročník - monotematická a teoretická časť - úlohy a riešenia
 • 7. ročník - praktická časť - úlohy a riešenia
 • 8. ročník a kvarta - monotematická a teoretická časť - úlohy a riešenia
 • 8. ročník a kvarta - praktická časť - úlohy a riešenia
 • 9. ročník - monotematická a teoretická časť - úlohy a riešenia
 • 9. ročník - praktická časť - úlohy a riešenia
 • sekunda - monotematická a teoretická časť - úlohy a riešenia
 • sekunda - praktická časť - úlohy a riešenia
 • tercia - monotematická a teoretická časť - úlohy a riešenia
 • tercia - praktická časť - úlohy a riešenia

Krajské kolo GO pre ZŠ a OGY:

 • 6. ročník - monotematická a teoretická časť - úlohy a riešenia
 • 6. ročník - praktická časť - úlohy a riešenia
 • 7. ročník - monotematická a teoreticka časť - úlohy a riešenia
 • 7. ročník - praktická časť - úlohy a riešenia
 • 8. ročník a kvarta - monotematická a teoretická časť - úlohy a riešenia
 • 8. ročník a kvarta - praktická časť - úlohy a riešenia
 • 9. ročník - monotematická a teoretická časť - úlohy a riešenia
 • 9. ročník - praktická časť - úlohy a riešenia
 • sekunda - monotematická a teoretická časť - úlohy a riešenia
 • sekunda - praktická časť - úlohy a riešenia
 • tercia - monotematická a teoretická časť - úlohy a riešenia
 • tercia - praktická časť - úlohy a riešenia

Krajské kolo GO pre SŠ:

 • 1. ročník gymnázií - úlohy a riešenia
 • 2. a 3. ročník gymnázií - úlohy a riešenia
 • 4. ročník gymnázií - úlohy a riešenia
 • obchodné kadémie - úlohy a riešenia
 • hotelové akadémie - úlohy a riešenia
 • SŠ bez vyučovania geografie - úlohy a riešenia

Celoštátne kolo GO pre ZŠ a OGY:

 • 7. ročník - monotematická a teoreticka časť - úlohy a riešenia
 • 7. ročník - praktická časť - úlohy a riešenia
 • 8. ročník a kvarta - monotematická a teoretická časť - úlohy a riešenia
 • 8. ročník a kvarta - praktická časť - úlohy a riešenia
 • 9. ročník - monotematická a teoretická časť - úlohy a riešenia
 • 9. ročník - praktická časť - úlohy a riešenia
 • tercia - monotematická a teoretická časť - úlohy a riešenia
 • tercia - praktická časť - úlohy a riešenia

Celoštátne kolo GO pre SŠ:

 • 1. ročník gymnázií - úlohy a riešenia
 • 2. a 3. ročník gymnázií - úlohy a riešenia
 • 4. ročník gymnázií - úlohy a riešenia
 • SŠ bez vyučovania geografie - úlohy a riešenia

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov