IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Geografická olympiáda / Archív / Archív výsledkových listín z celoštátnych kôl

Archív výsledkových listín z celoštátnych kôl

34. ročník GO, 2005/2006

Celoštátne kolo GO pre SŠ, Hronec, 28. - 30. 4. 2006

Celoštátne kolo GO pre ZŠ a OG, Trenčín, 7. - 9. 4. 2006

33. ročník GO, 2004/2005

Celoštátne kolo GO pre SŠ, Zlaté Moravce, 29. 4. - 1. 5. 2005

 • Kategória A
 • Kategória B
 • Kategória C
 • Kategória D

Celoštátne kolo GO pre ZŠ a OG, Hronec, 21. - 23. 4. 2005

 • Kategória E
 • Kategória F
 • Kategória G

32. ročník GO, 2003/2004

Celoštátne kolo GO pre SŠ, Skalica, 29. 4. - 1. 5. 2004

 • Kategória A
 • Kategória B
 • Kategória C
 • Kategória D

Celoštátne kolo GO pre ZŠ a OG, Radoľa-Ostré, 22. - 24. 4. 2004

 • Kategória E
 • Kategória F
 • Kategória G

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov