IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Geografická olympiáda / Linky

Linky

Funkčnosť liniek na tejto stránke bola overená 17. 1. 2011. V prípade nefunkčnosti niektorej linky alebo návrhu na zaradenie novej linky nás môžete kontaktovať na roman.lehotsky@iuventa.sk.

Linky krajských komisií Geografickej olympiády:

Linky medzinárodných Geografických olympiád:

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov