IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Geografická olympiáda / Otázky a odpovede / Kategória Z

Kategória Z

Je piatkový termín vhodný pre riešenie školského kola GO kategórie Z?
  • Piatok bol zvolený preto, lebo poobede sú na školách voľne počítačové učebne a nebývajú v nich vtedy krúžky. Tento termín umožňuje súťažiacim súťažiť aj doma, pokiaľ majú internetové pripojenie.

Nebolo by možné riešiť kategóriu Z spoločne s kategóriou C?

  • Riešenie kategórie Z súčasne s inou kategóriou (A, B alebo CD) je možné.

Je školské kolo GO na internete povinné aj pre kat. A, B a CD?

  • Školské kolo na internete je určené pre kat. Z. Kategórie A, B, CD súťažia na školskom kole obhajobou prác. Aj súťažiaci kat. A, B a CD môžu súťažiť v kat. Z riešením testu na internete. Tento test ale nie je pre kat. A. B a CD povinný. 

Ako sa bude súťažiť v krajskom kole GO?

  • Na krajskom kole bude jeden spoločný test v papierovej podobe pre kat. A, B, CD a Z. Súťažiaci kat. A, B a CD budú obhajovať na krajskom kole aj práce.

Akým spôsobom treba prihlásiť študentov do novej kategórie Z?

  • Súťažiaci sa prihlasuje v deň školského kola vyplnením formulára na začiatku riešenia priamo v teste na internete. Netreba posielať vopred žiadnu prihlášku.

Treba mať na riešenie školského kola kat. Z v počítači vopred nainštalovaný nejaký špeciálny softvér?

  • Nie, netreba.

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov