IUVENTA / Olympiády / Olympiády / IJSO / 13.ročník 2015/2016 / Medzinárodné kolo IJSO 2016

Medzinárodné kolo IJSO 2016

V dňoch 2. – 11. 12. 2016 sa uskutočnil 13. ročník Medzinárodnej olympiády mladých vedcov – IJSO 2016 v Indonézii (Bali).

Slovensko reprezentovala delegácia zložená z dvoch vedúcich a troch súťažiacich, ktorí si zmerali sily v medzinárodnej konkurencii v troch vedomostných oblastiach – biológia, chémia a fyzika. Ťaženie nášho tímu v Indonézii bolo mimoriadne úspešné, nakoľko všetci traja súťažiaci vybojovali zisk bronzovej medaily. Úspech slovenského tímu prišiel priamo na miesto súťaže osláviť aj veľvyslanec Slovenskej republiky v Indonézii pán Michal Slivovič. Celej delegácii ďakujeme za úspešnú reprezentáciu Slovenska na medzinárodnej úrovni a srdečne blahoželáme k vynikajúcemu výsledku.

Nasledujúci ročník Medzinárodnej olympiády mladých vedcov sa uskutoční v dňoch 3. – 12. 12. 2017 v Arnhem-Nijmegen, Holandsko.

Zoznam dospelých účastníkov:

Mgr. Martin Chudjak, Univerzita Komenského, Bratislava     
Mgr. Zuzana Cocuľová, Univerzita Komenského, Bratislava

Zoznam súťažiacich:

Alica Ištoková, Gymnázium Vojtecha Mihálika, Sereď  - bronzová medaila  
Michal Horanský, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Bratislava – bronzová medaila
Štefan Slavkovský, Gymnázium, Kukučínova ul., Poprad -  bronzová medaila

 

delegacia

Slovenská delegácia na záverečnom ceremoniáli za účasti veľvyslanca Slovenskej republiky v Indonézii 
Zľava: Michal Horanský (súťažiaci), Štefan Slavkovský (súťažiaci), Michal Slivovič (veľvyslanec), Zuzana Cocuľová (vedúci), Alica Ištoková (súťažiaca), Martin Chudjak (vedúci)

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov