IUVENTA / Olympiády / Olympiády / IJSO / 13.ročník 2015/2016 / Výsledková listina 2. výberového sústredenia

Výsledková listina 2. výberového sústredenia

Nižšie nájdete výsledkovú listinu z 2. výberového sústredenia IJSO, ktoré sa uskutočnilo v termíne 19. – 21.9.2016 v Bratislave a spoznali sme na ňom mená 3 súťažiacich, ktorí postúpili na medzinárodné kolo IJSO 2016:

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov