IUVENTA / Olympiády / Olympiády / IJSO / 14. ročník 2016/2017 / Medzinárodné kolo

Medzinárodné kolo

V dňoch 3. – 12. 12. 2017 sa uskutočnil 14. ročník Medzinárodnej olympiády mladých vedcov – IJSO 2017 v Holandsku (Arnhem-Nijmegen).

Slovensko tohto roku reprezentovala delegácia zložená z troch vedúcich a šiestich súťažiacich, ktorí si zmerali sily v medzinárodnej konkurencii v troch vedomostných oblastiach – biológia, chémia a fyzika. Ťaženie nášho tímu v Holandsku bolo mimoriadne úspešné, nakoľko všetci šiesti súťažiaci vybojovali zisk bronzovej medaily. Celej delegácii ďakujeme za úspešnú reprezentáciu Slovenska na medzinárodnej úrovni a srdečne blahoželáme k vynikajúcemu výsledku.

Nasledujúci ročník Medzinárodnej olympiády mladých vedcov sa uskutoční v decembri 2018 v Botswane.

Zoznam dospelých účastníkov:

Mgr. Martin Chudjak, Univerzita Komenského, Bratislava  – vedúci delegácie
Bc. Andrej Vlček, Univerzita Regensburg, Nemecko
Mgr. Katarína Kmeťová, Univerzita Komenského, Bratislava

Zoznam súťažiacich:

Alex Blandón, Základná škola, Belehradská 21, Košice – bronzová medaila  
Hugo Bartha, Základná škola A. Dubčeka, Ul. budovateľov  9, Martin – bronzová medaila
Lukáš Gáborik, Gymnázium J. G. Tajovského, Tajovského 25, Banská Bystrica – bronzová medaila
Zuzana Lukáčová, Základná škola, Šmeralova 25, Prešov – bronzová medaila
Michaela Rusnáková, Gymnázium, Alejová  1, Košice – bronzová medaila 
Marek Zumrík, Gymnázium J. Lettricha, J. Lettricha  2, Martin – bronzová medaila
delegacia zaverecny ceremonial                 
                                                   Slovenská delegácia na záverečnom ceremoniáli IJSO 2017 

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov