IUVENTA / Olympiády / Olympiády / IJSO / 16. ročník 2018/2019 / Medzinárodné kolá

Medzinárodné kolá

Medzinárodná olympiáda mladých vedcov (IJSO)

Medzinárodná olympiáda mladých vedcov, 16. ročník, 3. 12. – 12. 12. 2019, Doha, Katar

V Dohe sa v dňoch 3. 12. – 12. 12. 2019 uskutočnil 16. ročník Medzinárodnej olympiády mladých vedcov. Súťaže sa zúčastnilo 55 krajín s 316 súťažiacimi. Krajiny boli zastúpené družstvom pozostávajúcich zo 6 súťažiacich a 3 vedúcich.

Žiaci do 15 rokov  riešili nielen teoretické, ale aj praktické úlohy z fyziky, chémie, biológie. Na medzinárodnú súťaž sa pripravovali na sústredeniach, ale aj individuálnym prístupom. Slovenská delegácia získala 2 strieborné a 4 bronzové medaily, čím dosiahla najlepší výsledok na IJSO od roku  2008. Celkovo sa umiestnila medzi najlepšími európskymi krajinami.  

Slovenskú republiky reprezentovali:

- vedúci delegácie:

Dušan Kavický, Pál Somogyi, Zuzana Cocuľová

- študenti: 

Barančíková Alexandra – Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Teplická 7, Bratislava – bronzová medaila

Džavoronok Adam – Gymnázium, Poštová 9, Košice - bronzová medaila

Imrišek Viktor – Gymnázium, Grosslingová 18, Bratislava – strieborná medaila

Lukáčová Lujza – Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov – bronzová medaila

Plšek Adam Benjamín – Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice Slovenskej 16, Prievidza - bronzová medaila

Rovder Matej – Gymnázium P. Horova, Masarykova 1, Michalovce - strieborná medaila 

                             20191211_123114

                                                                                     Slovenská delegácia v Dohe

                                                                                          Zdroj: Dušan Kavický 

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov