IUVENTA / Olympiády / Olympiády / IJSO / 6. ročník, 2008/2009

6. ročník, 2008/2009

Víťazi  2. výberového sústredenia budú reprezentovať SR na IJSO v Baku. Eugen Hruška, jeden z reprezentantov, bol z druhého kola výberu v Bratislave v dňoch 23. - 25. 9. 2009 ospravedlnený a test absolvoval v náhradnom termíne.

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov