IUVENTA / Olympiády / Olympiády / IJSO / 7. ročník, 2009/2010

7. ročník, 2009/2010

  • zadanie domáceho experimentu
  • test
  • správa z 1. výberového sústrednia v Topľčiankach, 27.5.-29.5.2010
  • výsledková listina 1. výberového sústredenia v Topoľčiankach, 27.5.-29.5.2010  • správa z 2. výberového sústredenia v Bratislave, 22. – 24. 9. 2010
  • výsledková listina z 2. výberového sústredenia v Bratislave, 22. – 24. 9. 2010

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov