IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Matematická olympiáda / 56. ročník MO, 2006/2007 / Súťažné úlohy a riešenia

Súťažné úlohy a riešenia

Domáce kolo, kategória A, B, C:

Úlohy:

Riešenia:

Domáce kolo, kategórie Z4-Z9:

Úlohy:

Riešenia:

Školské kolo, kategória A, B, C:

Úlohy:

Riešenia:

Školské kolo, kategória Z4:

Okresné kolo, kategória Z5-Z9:

Krajské kolo, kategória A, B, C, Z9:

Úlohy:

Riešenia:

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov