IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Matematická olympiáda / 58. ročník MO, 2008/2009 / Celoštátne kolo

Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 58. ročníka Matematickej olympiády sa uskutočnilo 22. - 25. marca 2009 v Rajeckej Lesnej. Počas dvoch súťažných dní súťažiaci riešili šesť náročných príkladov. Výsledky celoštátneho kola sú najlepšie v celej dlhej histórii Matematickej olympiády. Prvé miesto získali dvaja účastníci najvyšším počtom bodov. Slávnostné vyhlásenie výsledkov celoštátneho kola MO sa uskutočnilo 25. marca 2009 na Radnici mesta Žilina.


Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov