IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Matematická olympiáda / 64. ročník MO, 2014/2015 / Medzinárodné kolá

Medzinárodné kolá

V dňoch 4. – 16. 7. 2015 sa uskutočnil 56. ročník Medzinárodnej matematickej olympiády v Chiang Mai, Thajsko.

Piati zo šiestich slovenských študentov získali medailu. V neoficiálnom poradí krajín, ktoré vznikne sčítaním bodov celého družstva, sme sa umiestnili so ziskom 97 bodov na 33. mieste. V rámci krajín EÚ sme sa zaradili na 10. miesto.

Nasledujúci ročník Medzinárodnej matematickej olympiády sa uskutoční v dňoch 6. – 16. 7. 2016 v Hongkongu, Čína.

Zoznam dospelých účastníkov:

Mgr. Peter Novotný, PhD., FMFI, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava
Mgr. Tomáš Jurík, PhD., Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice

Zoznam súťažiacich:

Eduard Batmendijn, Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa - strieborná medaila
Truc Lam Bui, Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava - strieborná medaila
Patrik Bak, Gymnázium Kpt. Nálepku, Sobrance - bronzová medaila
Zhen Ning Dávid Liu, Gymnázium J. Hronca, Bratislava - bronzová medaila
Samuel Sládek, Gymnázium A. Bernoláka, Námestovo - bronzová medaila
Tomáš Kekeňák, Gymnázium S. Máraiho, Košice

 

Ďalšie informácie o súťaži sa dozviete na stránke www.imo2015.org. 

imo_2015 

img_6826 

 

 V dňoch 25. – 31. 8. 2015 sa uskutočnil v Koperi, Slovinsko 9. ročník Stredoeurópskej matematickej olympiády.

 

Dosiahnuté výsledky slovenských študentov považujeme vzhľadom na obtiažnosť úloh za dobré. Súťaž prebehla za regulárnych podmienok pre všetky zúčastnené krajiny.

 

Nasledujúci ročník Stredoeurópskej matematickej olympiády sa uskutoční na prelome mesiacov august a september 2016 v Rakúsku.

 

Zoznam dospelých účastníkov:

RNDr. Róbert Hajduk, PhD., Univerzita P. J. Šafárika, Jesenná 5, Košice
Martin Vodička – FMFI, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava

 

Zoznam súťažiacich:

Slavomír Hanzely, Gymnázium J. A. Raymana, Prešov - bronzová medaila
Alan Marko, Gymnázium M. R. Štefánika, Nové Zámky - bronzová medaila
Peter Ralbovský, ŠPMNDaG, Teplická 7, Bratislava - čestné uznanie
Pavol Zaťko, Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica - čestné uznanie
Jakub Mach, Gymnázium, Poštová 9, Košice
Henrieta Micheľová, Gymnázium, Alejová 1, Košice

 

Ďalšie informácie o súťaži sa dozviete na stránke memo2015.dmfa.si/ 

 p1130025

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov