IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Matematická olympiáda / 65. ročník MO, 2015/2016 / Medzinárodné kolá

Medzinárodné kolá

V dňoch 6. – 16. 7. 2016 sa uskutočnil 57. ročník Medzinárodnej matematickej olympiády v Hong Kongu, Čína.

Slovensko v tomto roku získalo na Medzinárodnej matematickej olympiáde 2 bronzové medaily a 3 čestné uznania. V neoficiálnom poradí krajín, ktoré vznikne sčítaním bodov celého družstva, sme sa so ziskom 78 bodov umiestnili spomedzi 109 krajín na 55. mieste.

Nasledujúci ročník Medzinárodnej matematickej olympiády sa uskutoční v dňoch 12. – 24. 7. 2017 v Rio De Janeiro, Brazília.

 

Zoznam dospelých účastníkov:

doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD., PF, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice (leader)  
Martin Vodička, FMFI, Univerzita Komenského, Bratislava (deputy leader)

 

Zoznam súťažiacich:

Tomáš Sásik, Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava  - bronzová medaila
Peter Súkeník, Gymnázium, Veľká Okružná 22, Žilina – bronzová medaila
Tomáš Kekeňák, Gymnázium a základná škola S. Máraiho, Košice – čestné uznanie
Zuzana Frankovská, Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava – čestné uznanie
Samuel Sládek, Gymnázium A. Bernoláka, Námestovo – čestné uznanie
Slavomír Hanzely, Gymnázium J. A. Raymanna, Prešov

Ďalšie informácie o súťaži sa dozviete na stránke www.imo2016.org  


  Slovenská delegácia na Medzinárodnej matematickej olympiáde v Hong Kongu                                            Slovenská delegácia na Medzinárodnej matematickej olympiáde v Hong Kongu

Zdroj: archív slovenskej delegácie IMO 

 

V dňoch 22. – 28. 8. 2016 sa uskutočnil vo Vöcklabrucku, Rakúsko 10. ročník Stredoeurópskej matematickej olympiády.

Stredoeurópska matematická olympiáda pozostáva z dvoch častí. Zo súťaže jednotlivcov a zo súťaže tímov. Každá táto časť súťaže trvá päť hodín. Úlohy sú väčšinou rozdelené do troch oblastí: algebra, kombinatorika, geometria a teória čísel. V súťaži jednotlivcov riešia účastníci jednu úlohu z každej oblasti. Tímová súťaž pozostáva z ôsmich úloh, dve z každej oblasti. V tímovej časti riešia účastníci úlohy spolu, čo dáva súťaži veľmi osobitú atmosféru.
V individuálnej súťaži naši účastníci získali 3 medaily a jedno čestné uznanie. Napriek tomu, že hranica na zisk medaily bola tento rok relatívne vysoko, patrili sme k pätici najúspešnejších krajín. Výsledky účastníkov zo Slovenska a prinesené medaily sú úspechom a odmenou za vynaložené úsilie počas školského roka.

Nasledujúci 11. ročník Stredoeurópskej matematickej olympiády sa uskutoční na prelome mesiacov august a september 2017 v Litve.

Zoznam dospelých účastníkov:


RNDr. Róbert Hajduk, PhD., Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov UPJŠ,
Šrobárova 2, Košice Košiciach
Mgr. Matúš Stehlík, Ness Košice Development Center, Košice

Zoznam súťažiacich:


Ákos Záhorský, Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy – strieborná medaila
Jozef Lipták, G. J. G. Tajovského, Tajovského 25, Banská Bystrica – strieborná medaila
Alan Marko, Gymnázium M. R. Štefánika, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky – bronzová medaila
Peter Ralbovský, Gymnázium J. Hronca, Novohradská 3, Bratislava – čestné uznanie
Jakub Mach, Gymnázium, Poštová 9, Košice
Juraj Halabrin, Gymnázium J. Hronca, Novohradská 3, Bratislava

Ďalšie informácie nájdete na: https://www.math.aau.at/MEMO2016/ .

p1140546

Slovenská delegácia: Matúš Stehlík, Jakub Mach, Alan Marko, Jozef Lipták, Ákos Záhorský, Juraj Halabrin, Peter Ralbovský, Róbert Hajduk

Zdroj: archív slovenskej delegácie MEMO

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov