IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Matematická olympiáda / 66. ročník MO, 2016/2017 / Medzinárodné kolá

Medzinárodné kolá

V termíne 12. – 23. 7. 2017 sa v Brazílii v meste Rio de Janeiro konal 58. ročník Medzinárodnej matematickej olympiády.

Medzinárodného kola sa celkovo zúčastnilo 615 súťažiacich zo 111 krajín.

Slovenský účastník Marián Poturnay (Gymnázium P. de Coubertina, Piešťany), ostatní účastníci získali čestné uznania.

 

Zoznam dospelých účastníkov:  

Mgr. Peter Novotný, PhD., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, Bratislava

Bc. Martin Vodička, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, Bratislava

 

Zoznam súťažiacich:

Martin Melicher, Gymnázium Poštová, Košice – čestné uznanie

Marián Poturnay, Gymnázium P. de Coubertina, Piešťany - bronzová medaila

Peter Ralbovský, Gymnázium Jura Hronca, Bratislava – čestné uznanie

Tomáš Sásik, Gymnázium, Grösslingová, Bratislava - čestné uznanie

Laura Vištanová, Gymnázium S. Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským, Košice – čestné uznanie 

Ákos Záhorský, Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Mládežnícka, Šahy – čestné uznanie 

 

Nasledujúci 59. ročník Medzinárodnej matematickej olympiády sa bude konať v Rumunsku v termíne 3. – 14. 7. 2018.

Ďalšie informácie nájdete na: www.imo2017.org.br 

 

imo 2017 - 3 

  Slovenská delegácia v Brazílii.

  Zdroj: archív slovenskej delegácie IMO. 

 


Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov