IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Matematická olympiáda / 67. ročník MO, 2017/2018 / Medzinárodné kolá

Medzinárodné kolá

V termíne 3. – 14.7.2018 sa v Rumunsku v meste Cluj-Napoca (Kluž) konal 59. ročník Medzinárodnej matematickej olympiády (IMO).

Medzinárodného kola sa celkovo zúčastnilo 594 súťažiacich zo 107 krajín.

V silnej konkurencii sa podarilo všetkým našim reprezentantom vybojovať spolu tri strieborné a tri bronzové medaily. Striebornú medailu získali reprezentanti: Martin Melicher, Tomáš Sásik a Ákos Záhorský. Bronzovú medailu si zo súťaže priniesli: Samuel Krajči, Michal Staník a reprezentantka Lucia Krajčoviechová. Okrem vynikajúceho výsledku súťažiacich sa Slovensku podarilo dosiahnuť ešte jeden významný míľnik, po prvýkrát v ére samostatnosti SR bola na súťaži IMO použitá úloha navrhnutá autorom zo Slovenska – Patrikom Bakom. 

 

Zoznam dospelých účastníkov: 

Mgr. Peter Novotný, PhD. - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava,

Patrik Bak - Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice.  

 

Zoznam súťažiacich: 

Samuel Krajči, Gymnázium Alejová 1, Košice – bronzová medaila,

Lucia Krajčoviechová, Gymnázium J. Hronca, Bratislava – bronzová medaila,

Martin Melicher, Gymnázium Poštová, Košice – strieborná medaila,

Tomáš Sásik, Gymnázium, Grösslingová, Bratislava – strieborná medaila,

Michal Staník, Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín – bronzová medaila,

Ákos Záhorský, Gymnázium s VJM, Mládežnícka, Šahy – strieborná medaila.   

 

Nasledujúci 60. ročník Medzinárodnej matematickej olympiády sa bude konať v termíne 11.- 22.7.2019 v Spojenom kráľovstve v meste Bath.        

Ďalšie informácie nájdete na: www.imo2018.org

 

imo 2018 - súťažiaci

  Úspešní reprezentanti SR v Rumunsku.

  Zdroj: archív slovenskej delegácie IMO. 

 

 

 

  

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov