IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Matematická olympiáda / 68. ročník MO, 2018/2019 / Celoštátne kolo

Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 68. ročníka Matematickej olympiády, kat. A, 24. – 27. 3. 2019, Bardejov:

  Matematická olympiáda vyvrcholila v Bardejove

Ako je v Matematickej olympiáde zvykom, každý rok sa celoštátne kolo koná v inom kraji. V dňoch 24. až 27. marca 2019 sa 40 súťažiacich celoštátneho kola 68. ročníka Matematickej olympiády spolu s komisiou tešili z pohostinnosti Hotelovej akadémie J. Andraščíka v Bardejove. Pani riaditeľka, RNDr. Eva Čajková, PhD. vyšla súťaži maximálne v ústrety a vďaka nej, pani Ing. Helene Ferkovej a celému personálu hotelovej akadémie sa všetci účastníci cítili na podujatí vynikajúco. Záštitu nad podujatím prevzal a podujatie podporil primátor mesta Bardejov, MUDr. Boris Hanuščak. Organizačnú prípravu mala vo svojich rukách tajomníčka súťaže, Barbora Knaperková, ktorá zastupovala IUVENTU - Slovenský inštitút mládeže, po odbornej stránke a na čele priebehu súťaže stál predseda olympiády, Mgr. Peter Novotný, PhD. 

Súťaž bola rozdelená do dvoch súťažných dní, počas ktorých súťažiaci riešili 6 úloh.  Poobedia boli venované sprievodnému programu, s ktorým výdatne pomohli pani Michalčinová a pán Lacek, učitelia z hotelovej akadémie. Súťažiaci absolvovali prehliadku historického centra Bardejova spojenú s výstupom na vežu Baziliky sv. Egídia a tiež zábavné športové popoludnie v športovej hale školy. Testy opravovalo 6 členov poroty: Tomáš Sásik, Patrik Bak, Bc. Jozef Rajník, Ákos Záhorský, Slavomír Hanzely a Peter Súkeník. Následnú koordináciu hodnotiaceho procesu prevzala do svojich rúk komisia v zložení: doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD. RNDr. Oliver Ralík, doc. Mgr. Ivan Cimrák, Dr.; RNDr. Róbert Hajduk, PhD., Mgr. Mária Bendová, Mgr. Ján Brajerčík, PhD., prof. RNDr. Jozef Fulier, CSc.; doc. RNDr. Mária Kmeťová, PhD., RNDr. Ján Mazák, PhD., mim. prof. RNDr. Vojtech Bálint, CSc. a predseda Matematickej olympiády, Mgr. Peter Novotný, PhD.  

V stredu, 27. 3. 2019 sa súťažiaci dočkali Slávnostného vyhodnotenia súťaže. Vyhodnotenie otvorila miestna dievčenská spevácka skupina Melody, následne si účastníci vypočuli príhovor pani riaditeľky E. Čajkovej a ďalej si vzal slovo predseda olympiády, P. Novotný. Veľkým prínosom pre podujatie bol dar primátora mesta Bardejov, p. Hanuščaka, ktorý do súťaže venoval cenné knihy o Bardejove a 1 tablet. Ceny primátora mesta Bardejov osobne odovzdávala vedúca oddelenia školstva a telesnej kultúry, Mgr. Eva Barbuľáková.  Okrem toho prvých 8 súťažiacich získalo spoločenské hry, ktoré do súťaže venovala firma Albi, a.s.   

Na 1. mieste sa umiestnil Martin Melicher z Gymnázia, Poštová 9, Košice. Na 2. mieste skončil Michal Staník z Gymnázia Ľ. Štúra, Trenčín a na 3. mieste Jozef Fülöp z Gymnázia, Grösslingová 18, Bratislava. 

Súťažiaci sa okrem výsledkov celoštátneho kola dozvedeli aj informáciu, ktorí z nich boli vybraní na 1. sústredenie pred IMO a MEMO (medzinárodné výstupy MO), a teda dostanú šancu ďalej bojovať o postup na medzinárodné súťaže Matematickej olympiády. Všetkým vybraným súťažiacim držíme palce a víťazom celoštátneho kola srdečne gratulujeme!

Autor: Barbora Knaperková

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov