IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Matematická olympiáda / 68. ročník MO, 2018/2019 / Medzinárodné kolá / Medzinárodná matematická olympiáda (IMO)

Medzinárodná matematická olympiáda (IMO)

IMO

doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD., PF UPJŠ Košice, Jesenná 5, 04001 Košice,
člen Slovenskej komisie Matematickej olympiády

 60. Medzinárodná matematická olympiáda
11.–22. 7. 2019, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

 imo-2019-logo

V termíne 11.–22. 7. 2019 sa v Bathe (pôsobisku dlhoročného šéfa matematického olympijského hnutia Geoffa Smitha) v Spojenom kráľovstve
konal jubilejný 60. ročník Medzinárodnej matematickej olympiády (IMO). Celkovo sa ho zúčastnilo 621 súťažiacich zo 112 krajín, čo je v oboch ukazovateľoch nový rekord. Každá krajina mohla vyslať najviac 6 súťažiacich.

Slovensko reprezentovali:

·       Samuel Krajči, Gymnázium Alejová, Košice, 4. ročník,

·       Martin Melicher, Gymnázium Poštová, Košice, 4. ročník,

·       Dávid Pásztor, Gymnázium J. A. Raymana, Prešov, 3. ročník,

·       Marián Poturnay, Gymnázium P. de Coubertina, Piešťany, 4. ročník,

·       Michal Staník, Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín, 4. ročník,

·       Matej Urban, Gymnázium Grösslingová, Bratislava, 2. ročník.

(Pôvodne sa na IMO kvalifikovala aj Lucia Krajčoviechová (Gymnázium Jura Hronca, Bratislava), tá však musela z dôvodu kolízie termínov účasť odmietnuť.)

Vedúcim družstva SR bol Stanislav Krajči (učiteľ PF UPJŠ Košice, člen Slovenskej komisie MO), zástupcu vedúceho a pedagogický dozor vykonával Patrik Bak (študent PF UPJŠ Košice, člen úlohovej komisie MO).

imo-2009-tim

Družstvo SR na IMO 2019: zľava Stanislav Krajči, Michal Staník, Matej Urban, Samuel Krajči, Marián Poturnay, Martin Melicher, Dávid Pásztor, Patrik Bak, Kristína Bratková (guide).

Žiaci riešili počas dvoch dní (16. a 17. júla) dve trojice úloh, za každú úlohu bolo možné dostať najviac 7 bodov. Plný počet 42 bodov získali šiesti súťažiaci, a to Colin Shanmo Tang a Daniel Zhu z USA, Baiting Xie a Zhizhen Yuan z Číny, Youngjun Cho z (Južnej) Kórey a na naše potešenie aj Jan Fornal z Poľska, známy zo spoločného prípravného sústredenia.

Výsledky členov družstva SR sú uvedené v tabuľke:

meno

1

2

3

4

5

6

súčet

cena

Samuel Krajči

1

0

1

1

7

0

10

čestné uznanie

Martin Melicher

7

1

0

7

7

0

22

bronz

Dávid Pásztor

7

2

0

5

5

0

19

bronz

Marián Poturnay

7

0

0

0

7

0

14

čestné uznanie

Michal Staník

7

1

7

7

7

0

29

striebro

Matej Urban

7

0

0

6

7

0

20

bronz

Hranice na získanie bronzovej, striebornej a zlatej medaily boli tento rok postupne 17, 24 a 31 bodov. Podľa pravidiel IMO medaily získava približne polovica účastníkov a tí si delia zlaté, strieborné a bronzové v pomere 1 : 2 : 3. Čestné uznanie získavajú tí riešitelia, ktorí vyriešili aspoň jednu úlohu na plný počet bodov.

V neoficiálnom poradí krajín, ktoré vznikne sčítaním bodov celého družstva, sme sa umiestnili so ziskom 114 bodov na 39. mieste, čo je oproti minulému roku mierny pokles. V tradičnom derby sme síce opäť porazili Česko (46.), avšak naši ďalší partneri z V4 Poľsko a Maďarsko sú ďaleko pred nami (10., resp. 11.). Prvú päťku tvorili postupne Čína, USA, (Južná) Kórea, KĽDR a Thajsko. Kompletné výsledky a štatistiky možno nájsť na internetovej stránke http://imo-official.org.

Slovensko sa už pravidelne zapája aj do tvorby úloh na IMO. Tento rok prispeli Patrik Bak a Ján Mazák, do užšieho výberu (tzv. shortlistu) 32 úloh sa z nich dostala jedna Patrikova.

Definitívna šestica úloh sa z takéhoto shortlistu vyberá niekoľkohodinovým náročným procesom v akomsi „parlamente“, ktorého členmi sú vedúci všetkých delegácií. Úlohy sú volené vždy tak, aby v nich boli čo najrovnomernejšie zastúpené všetky štyri olympijské oblasti, a to algebra, geometria, kombinatorika a teória čísel. (Tohtoročný výber možno vidieť v paralelnom článku.) V jednotlivých dňoch sú úlohy obvykle radené podľa predpokladanej náročnosti.

Budúci ročník IMO sa bude konať v ruskom Petrohrade v termíne 8.–18. júla 2020. Nasledovať by mali USA (2021), Nórsko (2022) a Japonsko (2023).


V Košiciach 31. júla 2019                                                                              Stanislav Krajči, v. r.  

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov