IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Matematická olympiáda / 68. ročník MO, 2018/2019 / Medzinárodné kolá / Stredoeurópska matematická olympiáda (MEMO)

Stredoeurópska matematická olympiáda (MEMO)

 

fotka 

V dňoch 26. augusta až 1. septembra 2019 sa v susednej Českej republike konal 13. ročník Stredoeurópskej matematickej olympiády (MEMO). Mesto Pardubice privítalo 60 súťažiacich z 10 európskych krajín.

Stredoeurópska matematická olympiáda pozostáva z dvoch častí. Zo súťaže jednotlivcov a zo súťaže tímov. Každá táto časť súťaže trvá päť hodín. Úlohy sú väčšinou rozdelené do troch oblastí: algebra, kombinatorika, geometria a teória čísel. V súťaži jednotlivcov riešia účastníci jednu úlohu z každej oblasti. Tímová súťaž pozostáva z ôsmich úloh, dve z každej oblasti. V tímovej časti riešia účastníci úlohy spolu, čo dáva súťaži veľmi osobitú atmosféru.

V silnej európskej konkurencii sa podarilo našim reprezentantom vybojovať dve zlaté medaily (Viktor Csaplár obsadil celkovo 3. miesto a Lucia Krajčoviechová s rovnakým počtom bodov tiež 3. miesto), jednu striebornú medailu (celkovo 6. miesto obsadil Jozef Fülӧp) a jednu bronzovú medailu (Matej Hanus). V tímovej súťaži Slovenská republika obsadila 4. miesto.

Celkovo ide o historický fenomenálny výsledok, na ktorý môžu byť naši reprezentanti právom hrdí! Budúci rok sa MEMO bude konať v Košiciach na Slovensku.

Zoznam dospelých účastníkov:

RNDr. Róbert Hajduk, PhD. – UPJŠ, Košice (vedúci delegácie) 

Ákos Záhorský – ELT, Budapešť, Maďarsko

Zoznam súťažiacich:

Csaplár Viktor – Gymnázium H. Selyeho, Komárno – zlatá medaila

Krajčoviechová Lucia – Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava – zlatá medaila

Jozef Fülöp – Gymnázium, Grӧsslingová 18, Bratislava – strieborná medaila

Hanus Matej – Gymnázium, Poštová 9, Košice – bronzová medaila

Micheľ Norbert – Gymnázium, Poštová 9, Košice

Szӧllősová Timea – Gymnázium, Grӧsslingová 18, Bratislava     

Ďalšie informácie o súťaži sa dozviete na stránke https://memo2019.karlin.mff.cuni.cz/#/

 

autor: BKN 


Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov