IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Matematická olympiáda / 69. ročník MO, 2019/2020 / Medzinárodné kolá / Medzinárodná matematická olympiáda

Medzinárodná matematická olympiáda

Organizátorom Medzinárodnej matematickej olympiády (IMO) je pre rok 2020 Rusko. Z dôvodu šírenia koronavírusu sa organizátor rozhodol presunúť termín súťaže na 16. – 26. septembra 2020. Súťaž má prebehnúť štandardným spôsobom, miestom konania bude Petersburg. Aktuálne informácie o súťaži je možné nájsť priamo na stránke organizátora TU

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov