IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Matematická olympiáda / 69. ročník MO, 2019/2020 / Medzinárodné kolá / Stredoeurópska matematická olympiáda

Stredoeurópska matematická olympiáda

Stredoeurópska matematická olympiáda (MEMO), dištančná forma

Organizácia 14. ročníka Stredoeurópskej matematickej olympiády (MEMO) bola v školskom roku 2019/2020 pôvodne plánovaná v auguste v Košiciach. Kvôli epidemiologickej situácii však Slovenská komisia MO rozhodla, že prezenčná forma súťaže nie je dostatočne bezpečná, takže sa súťaž presunula do online priestoru na termín 28. augusta - 4. septembra 2020 a organizáciu zabezpečil medzinárodný štáb MEMO. 

Vzhľadom k on-line forme súťaže a rôznym epidemiologickým opatreniam v desiatich zúčastnených štátoch sa niektoré tímy zhromaždili v tzv. Exam Centre, kde písali svoje súťažné práce pod dozorom organizátora svojej krajiny alebo súťažili doma, pod online dozorom. Slovenská delegácia zvolila druhú možnosť. Organizátori mysleli aj na sociálne zázemie a zábavu pre súťažiacich. Na serveri Discord sa každú noc stretávali súťažiaci a vedúci, kde sa zhovárali, či hrali on-line hry (skribble.io a verbálne hry typu werewolf).

Naša reprezentácia bola na MEMO opäť úspešná. Reprezentanti SR vybojovali 2 strieborné a 3 bronzové medaily, za čo im patrí veľké uznanie.

Zostava slovenskej reprezentácie a výsledky:

Viktor Balan – Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava - strieborná medaila

Csaba Daniel Farkaš - Súkromné gymnázium, Česká 10, Bratislava - bronzová medaila

Norbert Micheľ – Gymnázium, Poštová 9, Košice - strieborná medaila

Štefan Slavkovský – Gymnázium, Kukučínova 1, Poprad - bronzová medaila

Jakub Šošovička - Súkromné gymnázium CENADA, Bratislava - bronzová medaila

Matúš Zelko – Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava

 

Vedúci reprezentácie:

Mgr. Peter Novotný PhD., FRI UNIZA, Žilina 

Ákos Záhorský, ELTE, Budapešť, Maďarsko 

Mgr. Martin Vodička, MPI, Leipzig, Nemecko 

 

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov