IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Matematická olympiáda / 70. ročník MO, 2020/2021 / Sústredenia pred MPOPS

Sústredenia pred MPOPS

1. sústredenie pred IMO a MEMO (Výberové)

2. sústredenie pred IMO a MEMO (Prípravné)

3. sústredenie (Prípravné sústredenie pred IMO pre družstvá SR a ČR)

4. sústredenie (Česko-poľsko-slovenské stretnutie – CPS)

5. sústredenie (Česko-poľsko-slovenské stretnutie juniorov – CPSJ)

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov