IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Matematická olympiáda / Linky

Linky

Linky na www stránky s informáciami o Matematickej olympiáde

http://matematika.okamzite.eu
Oficiálna stránka Matematickej olympiády. Na stránke nájdete aktuálne zadania úloh MO, archív úloh MO, výsledkové listiny...

http://www.kms.sk
Oficiálna stránka Korešpondenčného matematickeho seminára.

http://skmo.sk/
Oficiálna stránka Slovenskej komisie Matematickej olympiády. Stránka priebežne informuje o Matematickej olympiáde. Na stránke nájdete aktuálne zadania úloh MO, archív úloh MO, výsledkové listiny, ...

http://memo2011.math.hr/
Stránka Stredoeurópskej Matematickej olympiády.

imo.math.ca
Stránka Medzinárodnej Matematickej olympiády. Na stránke nájdete archív úloh IMO (od roku 1959), výsledkové listiny, linky na internetové stránky MO v jednotlivých krajinách a mnoho ďalších informácií o IMO.

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov