IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Matematická olympiáda / Ročenky MO

Ročenky MO

Ročenky MO:

Ročenky obsahujú zadania a riešenia úloh jednotlivých ročníkov a príslušných kategórií MO, zadania a riešenia úloh, ktoré žiaci riešia na prípravných sústredeniach a na medzinárodných sústredeniach. Ročenky ďalej obsahujú zadania a riešenia úloh z medzinárodných súťaží, čiastočné výsledky žiakov v krajských kolách, v celoštátnom kole a ďalšie zaujímavé informácie o jednotlivých podujatiach v rámci MO. 

mo%20rocenkaobalka rocenky 59MOrocenka58   rocenka57rocenka56 rocenka55

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov