IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Olympiáda v anglickom jazyku / 20. ročník OAJ, 2009/2010 / výsledky celoštátneho kola

výsledky celoštátneho kola

Celoštátne kolo 20. ročníka Olympiády v anglickom jazyku sa konalo v Bratislave v dňoch 7. - 8. apríla 2010 na Základnej škole, Hlboká cesta 4.

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov