IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Olympiáda v anglickom jazyku / 21. ročník OAJ, 2010/2011 / Celoštátne kolo / Zoznam pedagogického sprievodu

Zoznam pedagogického sprievodu

Celoštátne kolo Olympiády v anglickom jazyku, kategórie 1A,1B,1C, 2A, 2B, 2C1, 2C2, 2D – 14.-15.4. 2011, Bratislava

BA –  Jurášková Patrícia, Bratislava, 02/63826147, patricia.juraskova@bilgym.sk 

TT – Vreteničková Andrea, Trnava, 033/3236934, skola@zssvttt.edu.sk 

TN – Topilinová Erika, Trenčín, 0327435537, erika.topilinova@gmail.com 

NR – Bočkayová Janka, Topoľčany, 0905763490, jbockayova@atlas.sk 

BB – Dzúviková Iveta, Banská Bystrica, 048/4151504

ZA –  Anderson Carol, Liptovský Mikuláš, 044/5514073, cmiron@rocketmail.com 

PO – Hriceňáková Zuzana, Poprad, 0910890455, zsdostpp@gmail.com 

KE – Ganzárčíková Diana, Košice, skola@gjak.sk 

 Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov