IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Olympiáda v anglickom jazyku / 29. ročník OAJ, 2018/2019 / Celoštátne kolo

Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 29. ročníka Olympiády v anglickom jazyku, 26. – 27. 3. 2019, Bratislava:

Olympiáda v anglickom jazyku je úspešne za nami

V dňoch 26. až 27. marca 2019 sa v Bratislave konalo celoštátne kolo 29. ročníka Olympiády v anglickom jazyku, ktorého sa zúčastnilo 64 najlepších súťažiacich z celého Slovenska. Súťažiaci v prvý deň bližšie spoznali naše hlavné mesto – Bratislavu, vďaka anglicky hovoriacemu sprievodcovi. Druhý olympiádny deň sa už niesol v súťažnej atmosfére. Súťažiacich, ktorí boli rozdelení do ôsmych kategórií, čakali náročné úlohy, s ktorými sa počas troch hodín patrične popasovali.

Všetci účastníci však netrpezlivo očakávali slávnostné vyhlásenie výsledkov a oceňovanie víťazov, ktoré sa konalo v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Víťazmi sa v jednotlivých kategóriách stali: Barbora Madarasová zo Základnej školy Park Angelinum, Košice v kategórii 1A; Simona Polakovičová zo Základnej školy v Nových Zámkoch v kategórii 1B; Kristína Szegediová zo Základnej školy v Nových Zámkoch v kategórii 1C; Matúš Halák z Gymnázia Matky Alexie v Bratislave v kategórii 2A; Sára Jakubčová z Gymnázia arm. gen. L. Svobodu v Humennom v kategórii 2B; Adela Dujsíková z Bilingválneho gymnázia M. Hodžu v Sučanoch v kategórii 2C1; Zora Reilly z Gymnázia, Metodova 2 v Bratislave v kategórii 2C2; András Zemes zo Spojenej školy v Nových Zámkov v kategórii 2D.

Veľké poďakovanie patrí partnerom Olympiády v anglickom jazyku, ktorí vo významnej miere podporili toto podujatie. Ďakujeme pani riaditeľke Štátnej jazykovej školy Palisády, PhDr. Side Horváthovej, za možnosť uskutočniť súťaž v priestoroch školy. Rovnako tak ďakujeme vydavateľstvám Foreign Langugage Publication, The Slovak Spectator, Oxford University Press a Macmillan za hodnotné ceny, ktoré získali súťažiaci za svoju účasť či víťazstvo v jednotlivých kategóriách.

K víťazstvu súťažiacim ešte raz gratulujeme a pevne veríme, že svoje vedomosti  a skúsenosti z olympiády využijú aj v budúcnosti.  

Autor: Zuzana Kovaľanová   

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov