IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Olympiáda v anglickom jazyku / Tlačivá

Tlačivá

Tlačivá pre školské kolo kat. A, B, C a D:

Výsledkové listiny a vyhodnotenie podujatia je potrebné zaslať elektronickou poštou predsedovi príslušnej okresnej komisie.

Tlačivá pre okresné kolo kat. A, B, C a D:

Výsledkové listiny a vyhodnotenie podujatia je potrebné zaslať elektronickou poštou predsedovi príslušnej krajskej komisie.   

Tlačivá pre krajské kolo kat. A, B, C a D:

Výsledkové listiny a vyhodnotenie podujatia je potrebné zaslať elektronickou poštou predsedníčke CK OAJ, IUVENTE a príslušnému OÚ, resp. poverenému CVČ.

Uvedené tlačivá sú univerzálne pre ľubovoľný ročník Olympiády v anglickom jazyku. Príslušný súbor si stiahnite do počítača, vyplňte položky označené červenou farbou, následne zmeňte na čierne písmo a súbor si uložte. Výsledkové listiny obsahujú v jednom súbore viac listov, označených farebnými záložkami na dolnom okraji. Do listiny sa vypĺňajú len čiastkové body, celkový počet bodov sa vypočíta automaticky. Po vyplnení celej výsledkovej listiny je potrebné riadky zoradiť pomocou funkcie údaje/zoradiť, aby zodpovedali skutočnému poradiu súťažiacich. Termíny na odoslanie vyplnených tlačív nájdete, pokiaľ nie sú uvedene v samotných tlačivách, v metodicko-organizačných pokynoch pre príslušný ročník Olympiády v anglickom jazyku.

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov