IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Olympiáda vo francúzskom jazyku / 18. ročník OFJ, 2007/2008 / Celoštátne kolo

Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 18. ročníka Olympiády vo francúzskom jazyku sa uskutočnilo v termíne 20. - 21. apríla 2008 v Bratislave na Základnej škole s materskou školou Dr. M. Hodžu , Škarniclova 1.

Výsledkové listiny:

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov