IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Olympiáda vo francúzskom jazyku / 20. ročník OFJ, 2009/2010 / Celoštátne kolo OFJ

Celoštátne kolo OFJ

Celoštátne kolo OFJ sa uskutočnilo v termíne 18.-19. apríla 2010 na Základnej škole Dr. M. Hodžu s MŠ na Škarniclovej ulici 1 v Bratislave.

Výsledkové listiny

kategória 1A
kategória 1B
kategória 1C
kategória 2A
kategória 2B
kategória 2C
kategória 2D
kategória 2E 

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov