IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Olympiáda vo francúzskom jazyku / 20. ročník OFJ, 2009/2010 / Pokyny

Pokyny a tlačivá

Upozornenie na ZMENU!

Po prehodnotení zaraďovania žiakov do jednotlivých kategórií Olympiády vo francúzskom jazyku celoštátna odborná komisia upravila Metodicko-organizačné pokyny OFJ pre tento školský rok. Úpravy boli vykonané len v časti "KATEGÓRIE A OBSAHOVÁ ČASŤ", všetky sú zvýraznené červenou farbou.

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov