IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Olympiáda vo francúzskom jazyku / 20. ročník OFJ, 2009/2010 / Tlačivá

Jednotlivé kolá

ŠKOLSKÉ KOLO

Výsledkovú listinu a vyhodnotenia podujatia je potrebné zaslať elektronickou poštou predsedovi príslušnej krajskej komisie. Kontaktné údaje nájdete v časti OFJ - Adresáre.

KRAJSKÉ KOLO

  • Prihláška súťažiaceho do krajského kola (informácie o organizátoroch krajských kôl vám poskytnú naši kontaktní pracovníci na KŠÚ, resp. poverených CVČ)
  • Výsledková listina krajského kola - všetky kategórie
  • Vyhodnotenie krajského kola - kategórie 1A, 1B, 1C
  • Vyhodnotenie krajského kola - kategórie 2A, 2B, 2C, 2D, 2E

Hodnotiace tabuľky pre členov odbornej poroty

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov