IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Olympiáda vo francúzskom jazyku / 21. ročník OFJ, 2010/2011

21. ročník OFJ, 2010/2011

Upozornenie:  v zmysle aktuálnych Metodicko-organizačných pokynov OFJ pre školský rok 2010/2011 bol znížený počet kategórií z ôsmich na šesť. Žiaci z kategórií 2D a 2E boli presunutí do iných kategórií. Podrobnejšie informácie nájdete v dokumente Zmeny v Metodicko-organizačných pokynoch OFJ

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov