IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Olympiáda vo francúzskom jazyku / 21. ročník OFJ, 2010/2011 / Celoštátne kolo / Zoznam pedagogického sprievodu

Zoznam pedagogického sprievodu

Celoštátne kolo Olympiády vo francúzskom jazyku, kategórie: 1A,1B,1C, 2A, 2B, 2C – 10.-11. 2011, Bratislava

BA –

TT – Kollárová Lucia, Trnava, 0907866268, lukoll@post.sk 

TN – Podolcová Miroslava, Prievidza, mirkapod@gmail.com 

NR –Rakovská Mária, Nitra, 037/6933031, school@gymparnr.edu.sk 

BB – Cillingová Lucia, Banská Bystrica, 048/4125950

ZA – Martinková Mária, Martin, 0902088113

PO – Mištová Anna, Prešov, 051/7717870, spravca@zssmeralpo.edu.sk 

KE – Majerčáková Alena, Košice, 055/6256896, zsstanicnake@zsstanicnake.sk 

 

Pedagogický sprievod za Bratislavský kraj priebežne doplníme. Ďakujeme za pochopenie.

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov