IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Olympiáda vo francúzskom jazyku / 21. ročník OFJ, 2010/2011 / Celoštátne kolo / Zoznam postupujúcich na celoštátne kolo

Zoznam postupujúcich na celoštátne kolo

Celoštátne kolo Olympiády vo francúzskom jazyku, kategórie 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C – 10.-11.4. 2011, Bratislava

BA – Bednáriková Barbora, Čierna Alena, Froncová Júlia, De Jaegher Jakub, Letková Dominika, Pokorná Viktória

TT – Bujna Erik, Dulina Boris, Dedáčková Monika, Stanková Marcela

TN – Boratková Nikola, Jakúbek Martin, Kadaši Martin, Kračmerová Marion, Kríková Michaela

NR – Dabin Kevin, Janášová Júlia, Pačutová Zuzana, Rácová Tatiana

BB – Čerepanová Anastasia, Krnáč Matúš, Lukovská Petra, Mikulcová Alžbeta, Siviček Ján

ZA – Buvalová Adriana, Jakubec Martin, Hodasová Karolína, Turková Karolína

PO – Bujňák Erik, Fedoríková Miroslava, Hudáková Jana, Leško Kristián

KE –  Babčanská Mária, Čuha Radoslav, Rusnáková Anna, Soročin Michal, Takáčová Johana


Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov