IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Olympiáda vo francúzskom jazyku / 30. ročník OFJ, 2020/2021

30. ročník OFJ, 2020/2021

 

    V školskom roku 2020/2021 budú jednotlivé súťažné kolá prebiehať v súlade s usmerneniami uvedenými nižšie.

  •  Usmernenie k realizácii školských kôl OFJ
  • Usmernenie k realizácii krajských kôl OFJ (pripravuje sa)
  • Usmernenie k realizácii celoštátneho kola OFJ (pripravuje sa)

 

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Celoštátna odborná komisia Olympiády vo francúzskom jazyku sa vzhľadom na zrušenie krajského a celoštátneho kola 30. ročníka OFJ v školskom roku 2019/2020 dohodli na presunutí 30. ročníka na školský rok 2020/2021. 

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov