IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Olympiáda vo francúzskom jazyku / 30. ročník OFJ, 2020/2021 / Celoštátne kolo

Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 30. ročníka Olympiády vo francúzskom jazyku, 7. – 8. 6. 2021, online: 

 Pozvánka – link na vyhodnotenie

VÝSLEDKOVÉ LISTINY: kategória 1A, kategória 1B, kategória 1C, kategória 2Akategória 2Bkategória 2C

  • UsmernenieAKTUALIZÁCIA 2.6.2021 
  • Návod na prihlasovanie
  • Prihlasovanie do 26.5.2021 (vrátane) – vvplnenú, podpísanú a naskenovanú prihlášku označne nasledovne: OFJ_CK_PRIEZVISKO_Meno_kategória a zašlite na adresu zuzana.devaliere@iuventa.sk 

 

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Celoštátna odborná komisia Olympiády vo francúzskom jazyku sa vzhľadom na zrušenie celoštátneho kola 30. ročníka OFJ v školskom roku 2019/2020 dohodli na presunutí 30. ročníka na školský rok 2020/2021. 

ofj_sponzori_banner-3   

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov