IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Olympiáda vo francúzskom jazyku / Adresáre / Adresár členov COK OFJ

Adresár členov COK OFJ

doc. Mgr.  Jana Bírová, PhD.
predsedníčka COK OFJ

Oddelenie francúzskeho jazyka a literatúry, Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava
mobil. +421 907 522 655
e-mail: jbirova@yahoo.fr


PhDr. Daniela Gondová
podpredsedníčka COK OFJ

Gymnázium, Ul. 1.mája 8, 901 01 Malacky
tel.: +421 34 77 22 469
e-mail: gym.gondova@gmail.com

 
Mgr. Zuzana Devaliere  
tajomníčka COK OFJ
 

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže, Karloveská 64, 842 58 Bratislava  
tel.: +421  2 59 296 224
mob.: +421 917 718 806   
e-mail: zuzana.devaliere@iuventa.sk

    Mgr. Paulína Zelinová 
predsedníčka KK OFJ pre Bratislavský kraj

Gymnázium, Metodova 2, 821 08 Bratislava 
tel.: +421 2 5010 2452
e-mail: zelinova@gmet.sk


Mgr. Martina Vranikovičová
predsedníčka KK OFJ pre Trnavský kraj

Gymnázium Angely Merici, Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava 
tel.: +421 33 55 11 014
e-mail: vranikovicova@gamtt.sk


Mgr. Katarína Kvasnicová
predsedníčka KK OFJ pre Trenčiansky kraj

Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 2, 911 35 Trenčín  
tel.:+421 32 74 34 204
e-mail: kaja.kvasnicova@gmail.com


PaedDr. PhDr. Andrea Páleníková
predsedníčka KK OFJ pre Nitriansky kraj

Spojená škola – o. z. Športové gymnázium, Slančíkovej 2, 950 50 Nitra
tel.: +421 37 65 63 336
e-mail: palenikova.andrea@gmail.com


Mgr. Francois Schmitt, PhD.
predseda KK OFJ pre Banskobystrický kraj

Filozofická fakulta UMB, Katedra romanistiky, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 48 44 65 129  
e-mail: francois.schmitt@umb.sk


Mgr. Jarmila Pospěchová
predsedníčka KK OFJ pre Žilinský kraj

Gymnázium bilingválne, T. Ružičku 3, 011 57 Žilina  
tel.: +421 41 76 45 586
e-mail: jarmila.pospechova@gmail.com


Mgr. Daniela Taročková
predsedníčka KK OFJ pre Prešovský kraj

Základná škola, Šrobárova 20, 080 01 Prešov    
mob.: +421 911 216 032
e-mail: danielatarockova@gmail.com


PhDr. Mária Paľová, PhD.
predsedníčka KK OFJ pre Košický kraj

FiFUK, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Moyzesova  9,  040 01 Košice
tel.: +421 55 23 47 162
e-mail: maria.palova@upjs.sk

 
 

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov