IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Olympiáda vo francúzskom jazyku / Tlačivá

Tlačivá

Tlačivá pre školské kolo kat. A, B a C:

Prihlášku do krajského kola OFJ, výsledkové listiny a vyhodnotenie podujatia je potrebné zaslať elektronickou poštou predsedovi príslušnej krajskej komisie a príslušnému OÚ, resp. poverenému CVČ. Kontaktné údaje nájdete v časti IUVENTA / Olympiády / Olympiády a súťaže / Olympiáda vo francúzskom jazyku / Adresáre.  

Tlačivá pre krajské kolo kat. A, B a C:

Výsledkové listiny a vyhodnotenie podujatia je potrebné zaslať elektronickou poštou predsedníčke COK OFJ, IUVENTE a príslušnému OÚ, resp. poverenému CVČ.

Hodnotiace tabuľky boli zmenené v súlade s aktualizovanými výsledkovými listinami pre krajské kolo.

Uvedené tlačivá sú univerzálne pre ľubovoľný ročník Olympiády vo francúzskom jazyku. Príslušný súbor si stiahnite do počítača, vyplňte položky označené červenou farbou, následne zmeňte na čierne písmo a súbor si uložte. Výsledkové listiny obsahujú v jednom súbore viac listov, označených farebnými záložkami na dolnom okraji. Do listiny sa vypĺňajú len čiastkové body, celkový počet bodov sa vypočíta automaticky. Po vyplnení celej výsledkovej listiny je potrebné riadky zoradiť pomocou funkcie údaje/zoradiť, aby zodpovedali skutočnému poradiu súťažiacich. Termíny na odoslanie vyplnených tlačív nájdete, pokiaľ nie sú uvedene v samotných tlačivách, v metodicko-organizačných pokynoch pre príslušný ročník Olympiády vo francúzskom jazyku.

 

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov