IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Olympiáda v informatike / 24. ročník OI, 2008/2009 / Celoštátne kolo

Celoštátne kolo

Výsledková listina celoštátneho kola Olympiády v informatike:

Po celoštátnom kole bola bohužiaľ v testovacích dátach úlohy A-III-5 (Robot) objavená drobná chyba, ktorú sme si pri testovaní odovzdaných riešení nevšimli. Organizátori českej olympiády, ktorí tieto testovacia dáta pripravovali, sa všetkým dotknutým úprimne ospravedlňujú.

Po náprave chyby boli všetky odovzdané riešenia úlohy A-III-5 opätovne otestované. V opravenom poradí získali šiesti súťažiaci (Baláž, Belan, Csiba, Hozza M., Hudec a Lukča) o bod viac ako v poradí vyhlásenom na celoštátnom kole. Martin Baláž sa tým stal úspešným riešiteľom celoštátneho kola.

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov