IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Olympiáda v informatike / 24. ročník OI, 2008/2009 / Súťažné úlohy a riešenia

Súťažné úlohy a riešenia

Domáce kolo

Úlohy:

Riešenia:

Krajské kolo

Úlohy:

Riešenia:

Celoštátne kolo (kategória A), 25. - 28. 3. 2009, Bratislava

1. Súťažný deň (teória)

2. Súťažný deň (prax)

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov