IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Olympiáda v informatike / 25. ročník OI, 2009/2010

25.ročník OI, 2009/2010

 • Súťažné úlohy a riešenia
 • Korešpodenčný seminár z programovania
 • Celoštátne kolo
 • Partneri

   
  Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
  - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

  Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
  - Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
  - Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
  - Slovnaft ( www.slovnaft.sk
  - Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
  - Literárny fond ( www.litfond.sk )  

  viac...

  Registrácia

  banner-psm 
  Plaváreň a sauna

  Prenájmy priestorov