IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Olympiáda v informatike / 26. ročník OI, 2010/2011 / Celoštátne kolo

Celoštátne kolo

Celoštátne kolo Olympiády v informatike: 30. 3.  – 2. 4. 2011, Drienica

26. ročník celoštátneho kola Olympiády v informatike mal 3 víťazov

Celoštátne kolo Olympiády v informatike (CK OI) sa konalo v dňoch 30. 3 – 2. 4. 2011 v rekreačnom prostredí Drienice pri Sabinove. Na 26. ročník CK OI sa prebojovalo 27 stredoškolákov. Z krajských kôl postúpili tí, ktorí získali aspoň 10 bodov. Zaujímavosťou je, že takmer polovicu súťažiacich tvorili žiaci bratislavských škôl, svojich reprezentantov však mali aj ostatné kraje Slovenska.

inf

Viac fotografií nájdete vo fotogalérii CK OI.

V prvý deň súťaže súťažiaci riešili 3 teoretické úlohy, za každú z nich mohli získať maximálne 10 bodov. V druhý súťažný deň si súťažiaci preskúšali svoje vedomosti v praktických úlohách, za ktoré mohli získať dvakrát po 15 bodov. Maximálny počet bol 60 bodov.

Súťažiaci sa vyznamenali kvalitnými výkonmi a prvýkrát v histórii Olympiády v informatike sa vďaka rovnakému počtu bodov o prvé miesto museli podeliť až traja víťazi – Michal Anderle z Gymnázia Boženy Slančíkovej Timravy v Lučenci, Matej Balog z Gymnázia Grösslingová 18 v Bratislave a Ján Hozza z Gymnázia Juraja Hronca v Bratislave. Každý z trojice najlepších získal po 40 bodov. Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien sa uskutočnilo v Hoteli Javorná v Drienici.

Kompletná výsledková listina je zverejnená vyššie.

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov