IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Olympiáda v informatike / 30. ročník OI, 2014/2015 / Medzinárodné kolá

Medzinárodné kolá

V dňoch 26. 7. – 2. 8. 2016 sa konal v Almaty, Kazachstan 27. ročník Medzinárodnej olympiády v informatike.

Zisk troch medailí, z toho jednej zlatej je veľmi dobrý výsledok dosiahnutý len malým množstvom iných krajín. Súťaže sa zúčastnilo spolu 322 súťažiacich z 84 krajín. Z hľadiska počtu získaných medailí je Slovensko na 7. mieste na svete.

Nasledujúci ročník Medzinárodnej olympiády v informatike sa uskutoční v dňoch 12. – 19. 8. 2016 v Kazani, Ruská federácia.

 

Zoznam dospelých:

Bc. Michal Anderle, FMFI Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava
doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., FPV UPJŠ, Jesenná 5, Košice
RNDr. Michal Forišek, PhD., FMFI, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava

 

Zoznam súťažiacich:

Eduard Batmendijn, Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa - zlatá medaila
Bui Truc Lam, Gymnázium Grösslingová v Bratislave - strieborná medaila
Pavel Madej, Gymnázium Nedožerského v Prievidzi - bronzová medaila
Samuel Sládek, Gymnázium A. Bernoláka, Námestovo

Ďalšie informácie o súťaži sa dozviete na stránke www.ioinformatics.org.

 ioi_2015(1)

 Zľava: M. Foríšek, S. Sládek, M. Steinová, P. Madaj, T.L. Bui, E. Batmendijn, M. Anderle

 V dňoch 29. 6. – 4. 7. 2015 sa uskutočnil v Brne, Česká republika 22. ročník Stredoeurópskej olympiády v informatike.

Pre väčšinu našich účastníkov to bola prvá skúsenosť s medzinárodnou súťažou a odniesli si z nej cenné skúsenosti, ktoré budú môcť využiť v ďalšej reprezentácii. Medzinárodného kola sa zúčastnilo 11 tímov z 10 krajín, spolu 44 súťažiacich.

Nasledujúci ročník Stredoeurópskej olympiády v informatike sa uskutoční 18. – 23. 7. 2016 v Rumunsku.

Zoznam dospelých:

Bc. Michal Anderle – FMFI, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava
Mgr. Mária Majherová, PhD., FHPV, Prešovská univerzita, Prešov

Zoznam súťažiacich:

Alan Marko, Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky
Michal Porubský, Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Nitra
Peter Ralbovský, ŠPMNDaG, Teplická 7, Bratislava
Samuel Sládek, Gymnázium A. Bernoláka, Námestovo

 Ďalšie informácie o súťaži sa dozviete na stránke http://ceoi2015.fi.muni.cz/.

 

slovakia 

Zľava: M. Anderle, P. Ralbovský, M. Porubský, A. Marko, S. Sládek, M. Majherová 

 

vida18 

Zostrojovanie Goldbergovho stroja.  

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov