IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Olympiáda v informatike / 31. ročník OI, 2015/2016 / Medzinárodné kolá

Medzinárodné kolá

V dňoch 18. – 23. 7. 2016 sa uskutočnil 23. ročník Stredoeurópskej olympiády v informatike v Piatra Neamt, Rumunsko.

Tento rok sa Stredoeurópskej olympiády v informatike zúčastnilo 52 súťažiacich z 11 krajín stredoeurópskeho regiónu (Rumunsko, Slovensko, Maďarsko, Poľsko, Česko, Nemecko, Švajčiarsko, Chorvátsko, Slovinsko, Bulharsko, Moldavsko). Paulína Smolárová sa umiestnila na 18. mieste a získala tak bronzovú medailu. Alan Marko a Peter Ralbovský sa umiestnili na 29. a 30. mieste a tesne im tak ušli bronzové medaily, ktoré sa tento rok odovzdávali po 28. miesto.

Nasledujúci ročník Stredoeurópskej olympiády v informatike sa uskutoční 10. – 15. 7. 2017 v Slovinsku.

Zoznam dospelých účastníkov:

RNDr. Eva Hanulová – Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava
RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, PhD.  ÚI PF UPJŠ, Košice
Mário Lipovský – FMFI UK, Bratislava

Zoznam súťažiacich:

Paulína Smolárová – Škola pre mim. nadané deti, Bratislava – bronzová medaila 
Alan Marko Alan Marko, Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky
Peter Ralbovský  Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava
Michal Porubský Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Nitra

Ďalšie informácie o súťaži sa dozviete na stránke www.ceoi2016.ro  

 

ceoi_svk_delegacia        Zľava: E. Hanulová, A. Giroveanu (sprievodca), A. Marko, M. Porubský, P. Smolárová, M. Lipovský, P. Ralbovský, R. Krivoš-Belluš 

                                                           Zdroj: http://www.ceoi2016.ro/bwg_gallery/photo-session/ 

                                              


V dňoch 12. - 19. 8. 2016 sa konal v Kazani, Rusko federácia 28. ročník Medzinárodnej olympiády v informatike.

Medzinárodná olympiáda v informatike sa prvýkrát odohrala v roku 1989. Hlavným definovaným cieľom súťaže je podpora záujmu študentov o IT a rozvíjanie etablovania IT v školských kurikulách. Aktuálneho 28. Ročníka sa zúčastnilo 306 študentov z 87 krajín. Výsledky slovenských súťažiacich študentov – štyri bronzové medaily – sú dôkazom, že informatika na Slovensku sa rozvíja správnym smerom, v ktorom je potrebné pokračovať.

Nasledujúci 29. ročník Medzinárodnej olympiády v informatike sa uskutoční v dňoch 28.7. – 4. 8. 2017
v Teheráne, Irán.

Zoznam dospelých:

doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., FPV UPJŠ, Jesenná 5, Košice
Bc. Michal Anderle, FMFI Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava
RNDr. Michal Forišek, PhD., FMFI, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava

Zoznam súťažiacich:

Samuel Sládek, Gymnázium A. Bernoláka, Námestovo – bronzová medaila
Paulína Smolárová, Škola pre mim. nadané deti, BA – bronzová medaila
Michal Sládeček, Gymnázium Varšavská v Žiline – bronzová medaila
Peter Ralbovský , Gymnázium Jura Hronca, BA – bronzová medaila

Ďalšie informácie o súťaži sa dozviete na: http://ioi2016.ru/pages/ioi?locale=en a www.oi.sk 

 

cimg1404
Slovenská delegácia: M. Anderle, P. Ralbovský, P. Smolárová, S. Sládek, M. Sládeček, M. Forišek, G. Andrejková a ruský sprievodca

Zdroj: archív slovenskej delegácie IOI Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov