IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Olympiáda v informatike / 32. ročník OI, 2016/2017 / Medzinárodné kolá

Medzinárodné kolá

V dňoch 10. – 15. 7. 2017 sa uskutočnil 24. ročník Stredoeurópskej olympiády v informatike v Ľubľane, Slovinsko.

Tento rok sa Stredoeurópskej olympiády v informatike zúčastnilo 14 krajín stredoeurópskeho regiónu (Rumunsko, Slovensko, Maďarsko, Poľsko, Česko, Nemecko, Švajčiarsko, Chorvátsko, Slovinsko, Rakúsko, Taliansko, Izrael, Azerbajdžan, Gruzínsko). V silnej európskej konkurencii sa podarilo našim reprezentantom vybojovať medaily, pričom najlepšie umiestnenie získala Paulína Smolárová, ktorá skončila na výslednom 12. mieste a získala tak striebornú medailu. Zo zisku bronzových medailí sa tešili ostatní slovenskí reprezentanti: Martin Melicher, Ondrej Baranovič a Alan Marko.

Nasledujúci ročník Stredoeurópskej olympiády v informatike sa uskutoční v júli v Poľsku.

Zoznam dospelých účastníkov:

doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc. – ÚI PF UPJŠ, Košice (vedúca delegácie) 
RNDr. Peter Varša, PhD. – FRI UNIZA, Žilina   
Bc. Jaroslav Petrucha – FMFI UK, Bratislava

Zoznam súťažiacich:

Paulína Smolárová – Škola pre mim. nadané deti, Bratislava – strieborná medaila 
Martin Melicher – Gymnázium, Poštová 9, Košice – bronzová medaila  
Ondrej Baranovič – Gymnázium Grosslingová 18, Bratislavabronzová medaila 
Alan Marko, Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky – bronzová medaila   


Ďalšie informácie o súťaži sa dozviete na stránke www.ceoi2017.acm.si

 

ceoi 

                                                          Slovenská delegácia na záverečnom ceremoniáli.   


V dňoch 28. 7. – 4. 8. 2017 sa uskutočnil 29. ročník Medzinárodnej olympiády v informatike v Teheráne, Irán.    

 

Toho roku sa súťaže zúčastnilo vyše 300 žiakov z 84 krajín. Hlavným cieľom súťaže je najmä podpora záujmu študentov o IT a rozvíjanie

etablovania IT v školských kurikulách. Naša delegácia si v silnej medzinárodnej konkurencii vybojovala zisk 2 bronzových medailí. Najlepšie

umiestnenie zo slovenskej delegácie získal Peter Ralbovský, ktorý sa umiestnil na výslednom 84. mieste.        

    

Nasledujúci jubilejný 30. ročník Medzinárodnej informatickej olympiády sa uskutoční v Japonsku.

 

Zoznam dospelých účastníkov:

Mgr. Michal Anderle, FMFI Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava  – vedúci delegácie

RNDr. Michal Forišek, PhD., FMFI, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava

Eduard Batmendijn, FMFI Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava 

 

Zoznam súťažiacich:

Peter Ralbovský, Spojená škola, Novohradská, Bratislava – bronzová medaila  

Paulína Smolárová – Škola pre mim. nadané deti, Teplická, Bratislava – bronzová medaila   

Michal Sládeček, Gymnázium, Varšavská cesta, Žilina

Alan Marko, Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky


Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov