IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Olympiáda v informatike / 33. ročník OI, 2017/2018 / Medzinárodné kolá / Medzinárodná olympiáda v informatike

Medzinárodná olympiáda v informatike

V dňoch 1. 9. – 8. 9. 2018 sa uskutočnil jubilejný 30. ročník Medzinárodnej olympiády v informatike v Tsukube, Japonsko.    

Tento rok sa súťaže zúčastnilo 335 žiakov z 87 krajín sveta. Hlavným cieľom súťaže je najmä podpora záujmu študentov o IT a rozvíjanie
etablovania IT v školských kurikulách. Naša delegácia si v silnej medzinárodnej konkurencii vybojovala 3 bronzové medaile. Najlepšie
umiestnenie zo slovenskej delegácie získal Martin Melicher, ktorý sa umiestnil na výslednom 102. mieste.

Nasledujúci 31. ročník Medzinárodnej informatickej olympiády sa uskutoční v Baku, Azerbajdžan. 

 

Zoznam dospelých účastníkov:

Mgr. Michal Anderle, FMFI Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava  – vedúci delegácie

RNDr. Michal Forišek, PhD., FMFI, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava


Zoznam súťažiacich:    

Jozef Fülöp – Gymnázium, Grosslingová 18, Bratislava   
Martin Melicher – Gymnázium, Poštová 9, Košice – bronzová medaila  
Ondrej Baranovič – Gymnázium, Grosslingová 18, Bratislava bronzová  medaila 
Paulína Smolárová, Škola pre mimoriadne nadané deti a  Gymnázium, Teplická, Bratislava – bronzová medaila 

Ďalšie informácie môžete získať na https://ioi2018.jp/ 

 ioi_mg_1219

                                                               foto väčšiny delegácíí na IOI 2018 v Tsukube 

text: B. Knaperková 

foto: web IOI2018 


Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov