IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Olympiáda v informatike / 33. ročník OI, 2017/2018 / Medzinárodné kolá / Stredoeurópska olympiáda v informatike

Stredoeurópska olympiáda v informatike

V dňoch 12. – 18. 8. 2018 sa uskutočnil 25. ročník Stredoeurópskej olympiády v informatike vo Varšave, Poľsko.

Tento rok sa Stredoeurópskej olympiády v informatike zúčastnilo 13 krajín stredoeurópskeho regiónu s 55 súťažiacimi. V silnej európskej konkurencii sa podarilo našim reprezentantom vybojovať medaily, pričom najlepšie umiestnenie získal Ondrej Baranovič, ktorý skončil na výslednom 14. mieste a získal tak striebornú medailu. Zo zisku bronzových medailí sa tešili Martin Melicher a Michal Staník. 

Nasledujúci ročník Stredoeurópskej olympiády v informatike sa uskutoční v júli 2019 na Slovensku.

Zoznam dospelých účastníkov:

doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc. – ÚI PF UPJŠ, Košice (vedúca delegácie) 
Peter Ralbovský – University of Waterloo   

Zoznam súťažiacich:

Jozef Fülöp – Gymnázium, Grosslingová 18, Bratislava   
Martin Melicher – Gymnázium, Poštová 9, Košice – bronzová medaila  
Ondrej Baranovič – Gymnázium, Grosslingová 18, Bratislavastrieborná medaila 
Michal Staník, Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín – bronzová medaila   


Ďalšie informácie o súťaži sa dozviete na stránke https://ceoi2018.pl/

 

cimg1821 

                                                          Slovenská delegácia na CEOI 2018, Varšava.   


text: B. Knaperková

foto: G. Andrejková 

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov