IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Olympiáda v informatike / 34. ročník OI, 2018/2019 / Medzinárodné kolá / Medzinárodná informatická olympiáda (IOI)

Medzinárodná informatická olympiáda (IOI)

 V dňoch 4. 8. – 11. 8. 2019 sa uskutočnil 31. ročník Medzinárodnej olympiády v informatike v Baku, Azerbajdžane.

 

Tento rok sa súťaže zúčastnilo 327 žiakov z 87 krajín sveta. Hlavným cieľom súťaže je najmä podpora záujmu študentov o IT a rozvíjanie etablovania IT v školských kurikulách. Naša delegácia si v silnej medzinárodnej konkurencii vybojovala 3 strieborné medaile a jednu bronzovú. Najlepšie umiestnenie zo slovenskej delegácie získal Michal Staník, ktorý sa umiestnil na výslednom 42. mieste.

Nasledujúci 32. ročník Medzinárodnej informatickej olympiády sa uskutoční v Singapure.   

Zoznam dospelých účastníkov:

RNDr. Michal Forišek, PhD. - FMFI, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava  – vedúci delegácie

Samuel Gurský - FMFI, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava 

 

Zoznam súťažiacich:    

 

Jozef Fülöp – Gymnázium, Grӧsslingová 18, Bratislava – bronzová medaila     
Martin Melicher – Gymnázium, Poštová 9, Košice – strieborná medaila  
Ondrej Baranovič – Gymnázium, Grӧsslingová 18, Bratislava – strieborná medaila  
Michal Staník - Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín – strieborná medaila   

Ďalšie informácie môžete získať na https://ioi2019.az/

 

autor: BKN 

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov